วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2552

สังเกตุการ โรงเรียนเกษมพิทยา

จากการที่สังเกตุการที่โรงเรียนเกษมพิทยาเป็นเวลา 2 สัปดาห์ นั้ทุกวันหลังจากเคารพธงชาติจะมีกิจกรมเกี่ยวกับคณิตศาตร์คือการออกกำลังกายโดยการที่คุณครูเปิดเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคณิตศาสต์ให้เด็กออกกำลังกาย เพลงที่นำมาฝาก คือเพลงที่ใช้เปิดทุกวันให้เด็กออกกำลังกาย
เพลง เลขาคณิตตบมือ ตบมือ ส่ายสะโพกโบกมือไปมา
ตบมือ ตบมือ เดินเป็นรูปสี่เหลื่ยม
เดินหน้า ถอยหลัง ส่ายสะโพกโบกมือไปมา
เดินหน้า ถอยหลัง เดินเป็นรูปวงกลม
หลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติเสร็จเข้าเรียนแล้วภายในห้องเรียนนั้นก็ได้มีคณิตศสาตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย คือ การบอกวันที่ โดยมีการให้เด็กบอกวันที่และให้เด็กออกมาหยิบตัวเลขไปติดตามวัน และสี ของวันแต่ละวัน ด้วย และยังมีการเช็คจำนนวนเด็กโดยการที่ครูถามว่าวันนี้เพื่อนคนไหนไม่มาบ้าง โดยที่ให้เด็กสังเกตเพื่อนที่นั้งข้าง ๆ และถามจำนวน ว่าขาดกี่คน มากี่คน โดยการใช้เทคนิคการถามของครูแต่ละคน

ไม่มีความคิดเห็น: