วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2552

สรุปการเรียนสัปดาห์ที่9

ในวันนี้อาจารย์ได้ให้แต่ละกลุ่มเขียนแผนโดยการที่ให้เขียนแผนเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เพื่อเสริมทักษะให้เด็กโดยการที่นำเนวคิดจากแผนที่ความคิดที่กลุ่มจัดทำไว้มาคิดเป็นแผนการสอนเพื่อที่จะให้เด็กเรียนรู้เรื่องต่างๆเช่นรูปร่าง รูปทรงและลักษณะของลูกโป่ง เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น: