วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2552

แผนการสอน

หน่วยลูกโป่ง
วันที่ 1
เรื่อง ลักษณะของลูกโป่ง

จุดประสงค์
1.เพื่อให้เด็กบอก สี รูปร่าง และลักษณะของลูกโป่ง
เนื้อหาสาระสำคัญ
1.สี รูปร่าง เสียงและลักษณะของลูกโป่ง
ประสบการณ์สำคัญ
1.เด็กสังเกตและบอกลักษณะของลูกโป่งได้
ขั้นนำ
1.ครูนำลูกโป่งมากำไว้ในมือ โดยไม่ให้เด็กเห็น แล้วดีดให้เกิดเสียง ให้เด็กทายว่าเป็นเสียงอะไร
2.ครูค่อยๆดึงส่วนต่างๆของลูกโป่งออกมาให้เด็กทายว่าคืออะไร
ขั้นสอน
1.ใช้คำถามถามเด็กเกี่ยวกับลูกโป่ง เช่น ส่วนประกอบของลูกโป่งมีอะไรบ้าง โดยเฉลยให้เห็นลูกโป่งบนกระดาน
2.ติดรูปทรงลูกโป่ง 3 ชนิด 3 สี แล้วถามว่าใครชอบรูปทรงไหนบ้าง โดยจัดลำดับมาก-น้อย
3.สรุปว่ารูปทรงและสีไหนที่เด็กชอบมากที่สุดและชอบน้อยที่สุด
ขั้นสรุป
1.ครูและเด็กร่วมกันสนทนาซักถามถึง สี รูปร่างและลักษณะของลูกโป่งที่เด็กรู้จัก โดยใช้คำถามนำดังนี้”เด็กๆรู้จักลูกโป่งรูปร่างใดบ้างค่ะ”
สื่อ
1.ลูกโป่ง
การวัดและประเมินผล
1.สังเกตการเรียนรู้ทางด้าน สี รูปร่างและเสียง
วันที่ 2
เรื่อง ลูกโป่งพองตัวได้อย่างไร
จุดประสงค์
1.เพื่อให้เด็กเรียนรู้การนับจำนวน
2.เพื่อให้เด็กเป่าลูกโป่งไปพร้อมๆกับการนับเลข
เนื้อหาสาระสำคัญ
1.สามารถให้เด็กเป่าลูกโป่งและเปรียบเทียบขนาดของลูกโป่งได้
ประสบการณ์สำคัญ
1.เด็กสามารถบอกและเปรียบเทียบขนาดของลูกโป่งได้
ขั้นนำ
1.ครูแนะนำอุปกรณ์กับเด็ก โดยการสนทนาเรื่องกิจกรรมเป่าลูกโป่งด้วยการนับ
ขั้นสอน
1.ครูแจกลูกโป่งให้เด็กคนละ 1 ลูก และให้เด็กเป่าลูกโป่งพร้อมกัน โดยครูนับ 1 ครั้ง เด็กเป่าลูกโป่ง 1 ครั้ง ถ้าครูนับ 2 ครั้ง เด็กก็เป่าลูกโป่ง 2 ครั้ง ครูนับไปเรื่อยๆ เด็กก็เป่าลูกโป่งไปเรื่อยๆ จนครูบอกให้หยุด จากนั้นครูก็ให้เด็กดูและสังเกตลูกโป่งว่าลูกโป่งของใครจะเล็กกว่าและใหญ่กว่ากัน โดยครูจะนำลูกโป่งมาวางเรียงกันจากเล็กไปหาใหญ่
ขั้นสรุป
1.ให้เด็กสังเกตขนาดและเปรียบเทียบขนาดของลูกโป่งระหว่างของตัวเองกับของเพื่อน
2.เด็กร่วมกันตอบและสรุปถึงเรื่องลูกโป่ง
สื่อ
1.ลูกโป่ง
การวัดและประเมินผล
1.สังเกตการฟังและการปฏิบัติตามข้อตกลง
2.สังเกตการเป่าลูกโป่งของเด็กหลังการตอบคำถามหรือการนับ
วันที่ 3
เรื่อง ประโยชน์ของลูกโป่ง
จุดประสงค์
1.เพื่อให้เด็กได้รู้ถึงประโยชน์ของลูกโป่ง
เนื้อหาสาระสำคัญ
1.สามารถให้เด็กบอกประโยชน์ของลูกโป่งได้
ประสบการณ์สำคัญ
1.เด็กสามารถบอกประโยชน์ของลูกโป่งได้
ขั้นนำ
1.ครูบอกประโยชน์ของลูกโดยผ่านการเล่านิทาน
ขั้นสอน
1.ครูถามเด็กว่า “เด็กๆรู้ไหมว่าลูกโป่งมีประโยชน์อย่างไร”
2.แล้วครูก็นำลูกโป่งที่เตรียมมาวางให้เด็กดูและถามเด็กว่า ถ้าเด็กจะนำลูกโป่งมาตกแต่งงานวันเกิดเด็กจะเลือกลูกโป่งแบบไหนมากที่สุด แล้วครูก็ทำสถิติว่าเด็กชอบลูกโป่งแบบไหนมากที่สุด
ขั้นสรุป
1.ให้เด็กช่วยกันนับจำนวนความชอบของลูกโป่งแต่ละแบบว่าแบบไหนที่เด็กชอบมากที่สุด
สื่อ
1.ลูกโป่ง
2.ฉิบติดจำนวน
3.ตัวเลขที่รวมจำนวน
การวัดและประเมินผล
1.สังเกตความร่วมมือของเด็กในขณะทำสถิติ
วันที่ 4
เรื่อง โทษของลูกโป่ง
จุดประสงค์
1.เพื่อให้เด็กรู้ถึงโทษของลูกโป่ง
เนื้อหาสาระสำคัญ
1.สามารถให้เด็กบอกโทษของลูกโป่งได้
ประสบการณ์สำคัญ
1.เด็กสามารถบอกโทษของลูกโป่งได้
ขั้นนำ
1.ครูบอกโทษของลูกโดยผ่านการเล่านิทาน
ขั้นสอน
1.ครูถามเด็กว่า “เด็กๆรู้ไหมว่าลูกโป่งมีโทษอย่างไร”
และให้เด็กเล่าประสบการณ์ที่พบเห็นว่าลูกโป่งมีโทษอย่างไร โดยแลกเปลี่ยนความคิดกับครู
ขั้นสรุป
1.ครูและเด็กช่วยกันนับจำนวนโทษของลูกโป่งที่เด็กเล่าจากประสบการณ์
สื่อ
1.ลูกโป่ง
การวัดและประเมินผล
1.สังเกตเด็กขณะเด็กเล่าประสบการณ์

วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2552

สังเกตุการ โรงเรียนเกษมพิทยา

จากการที่สังเกตุการที่โรงเรียนเกษมพิทยาเป็นเวลา 2 สัปดาห์ นั้ทุกวันหลังจากเคารพธงชาติจะมีกิจกรมเกี่ยวกับคณิตศาตร์คือการออกกำลังกายโดยการที่คุณครูเปิดเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคณิตศาสต์ให้เด็กออกกำลังกาย เพลงที่นำมาฝาก คือเพลงที่ใช้เปิดทุกวันให้เด็กออกกำลังกาย
เพลง เลขาคณิตตบมือ ตบมือ ส่ายสะโพกโบกมือไปมา
ตบมือ ตบมือ เดินเป็นรูปสี่เหลื่ยม
เดินหน้า ถอยหลัง ส่ายสะโพกโบกมือไปมา
เดินหน้า ถอยหลัง เดินเป็นรูปวงกลม
หลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติเสร็จเข้าเรียนแล้วภายในห้องเรียนนั้นก็ได้มีคณิตศสาตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย คือ การบอกวันที่ โดยมีการให้เด็กบอกวันที่และให้เด็กออกมาหยิบตัวเลขไปติดตามวัน และสี ของวันแต่ละวัน ด้วย และยังมีการเช็คจำนนวนเด็กโดยการที่ครูถามว่าวันนี้เพื่อนคนไหนไม่มาบ้าง โดยที่ให้เด็กสังเกตเพื่อนที่นั้งข้าง ๆ และถามจำนวน ว่าขาดกี่คน มากี่คน โดยการใช้เทคนิคการถามของครูแต่ละคน

การสอนทำสื่ออิเล็กโทรนิกส์

วันนี้มีเรียนการทำกราฟฟิก โปรแกรม authorware 7.0 part 1โดยมีพี่วิทยากรสอนให้ทำโปรแกรมกราฟฟิกภาพเพื่อเป็นสื่อการสอนสำหรับเด็กวิทยกรได้สอนวิธีการทำทุกขั้นตอนอย่างละเอียด โดยการที่ให้แบ่งกลุ่ม ละ3 คน แต่ละกลุมก็จะไร่องที่ไม่เหมือนกัน แต่ละกลุมได้รับมอบหมายให้ทำกลุมละ2เรื่องกลุมของดิฉันได้เรื่องส่วนต่าง ๆของร่างกาย และเรื่องที่2ทุกกลุมจะได้เหมือนกันคื่อข้อสอบ พี่วิทยากรก็ได้ให้ตั้งคำถามเองโดยจะมีรูปมาให้หลังจากนั้นก็ได้ให้อัดเสียงเพื่อที่จะให้งานสมบูรณ์มากชึ้น หลังจากนั้นอาจารย์ก็ได้ให้แต่ละกลุ่มออกมาเสนอผลงานโดยอาจารย์ก็ได้มีการให้ขอ้แนะนำและสิ่งที่ต้องแก้ไขเพื่ที่จะให้ผลงานสมบูรณืยิ่งขึ้นหลังจากน้นอาจารย์ก็ได้ให้ส่งเมลไปให้อาจารย์เพื่ออูและแนะนำอีกครั้ง

สรุปการเรียนสัปดาห์ที่9

ในวันนี้อาจารย์ได้ให้แต่ละกลุ่มเขียนแผนโดยการที่ให้เขียนแผนเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เพื่อเสริมทักษะให้เด็กโดยการที่นำเนวคิดจากแผนที่ความคิดที่กลุ่มจัดทำไว้มาคิดเป็นแผนการสอนเพื่อที่จะให้เด็กเรียนรู้เรื่องต่างๆเช่นรูปร่าง รูปทรงและลักษณะของลูกโป่ง เป็นต้น

สรุปการเรียนสัปดาห์ที่8

ต่อเนื่องจากแผนโดยอาจารย์ได้ให้ส่วเกมส์ที่อาจารย์ได้ให้แต่ละกลุ่มกลับไปทำและอาจารย์ได้ดูMindMapที่ได้กลับไปแก้ไขโดยที่อาจารย์ได้อธิบายต่อจากเรื่องของสัปดาห์ที่6 โดยได้ยกตัวอย่างของหน่วยไข่ให้ฟัง และได้ให้เพื่อนที่ยังไม่ทำให้ทำส่งเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการเขีนยแผนต่อไป

สรุปการเรียนสัปดาห์ที่6

วันนี้อาจารย์ให้เขียนแผนการสอนหน่วยของแต่ละกลุ่มใส่ใน MindMap ส่งทางเมล์ โดยที่อาจารย์ได้ให้คิดแตกย่อยออกมาแล้วอาจารย์ก็ได้เปิดให้เพื่อนดูโดยที่มีการให้คำแนะนำและเพิ่มเมโดยกลุ่มของข้าพเจ้าได้เขียนหน่วยเกี่ยวกับเรื่องลูกโป่ง ซึ่งมีการสอนเกี่ยวกับสี รูปร่างลักษณะของลูกโป่งแล้วอาจารย์ก็ให้คิดกิจกรรมที่เกี่ยวกับหน่วยที่เขียนให้สอดคล้องกับขอบข่ายของคณิตศาตร์

วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ขอบข่ายทางคณิตศาสตร์

1.การนับ -ให้เด็กนับลูกโป่งในตะกร้า-ให้เด็กนับลูกโป่งที่มีลักษณะกลม และมีสีแดง
2.ตัวเลข - ให้เด็กนำตัวเลขมาวางให้ตรงกับจำนวนลูกโป่ง
3.การจับคู่ - ให้เด็กจับคู่ลูกโป่งที่มีขนาด เท่ากัน- ให้เด็กจับคู่ลูกโป่งที่มีสีเดียวกัน- ให้เด็กจับคู่ลูกโป่งที่มีรูปทรงเดียวกัน
4.การจัดประเภท - ให้เด็กแยกลูกโป่งที่มีสีเหมือนกัน- ให้เด็กแยกขนาดของลูกโป่ง เล็ก- ใหญ่- ให้เด็กแยกลูกโป่งที่มีรูปทรงต่างกัน
5.การเปรียบเทียบ - ให้เด็กเปรียบเทียบขนาดของลูกโป่ง - ให้เด็กเปรียบเทียบลูกโป่งที่มีน้ำหนักไม่เท่ากัน ( โดยใส่น้ำไม่เท่ากัน)
6.การจัดลำดับ - ให้เด็กเรียงลำดับขนาดลูกโป่งที่มีขนาดเล็กสุดไปหาลูกโป่งที่มีขนาดใหญ่สุด- ให้เด็กเรียงลำดับลูกโป่งที่มีขนาดใหญ่สุดไปหาลูกโป่งที่มีขนาดเล็กสุด- ให้เด็กเรียงลำดับลูกโป่งที่น้ำหนักมากสุดไปหาลูกโป่งที่มีน้ำหนักน้อยสุด
7.รูปทรงและเนื้อที่ - ให้เด็กแยกลูกโป่งที่ลักษณะกลม - ยาว
8.การวัด - ให้เด็กวัดเส้นรอบลูกโป่ง ว่าแต่ละลูกมีขนาดเท่าใด- ให้เด็กเปรียบเทียบลูกโป่งลูกไหนหนัก ลูกไหนเบากว่ากัน
9.เซต - ครูบอกเด็กว่าลูกโป่งที่มีน้ำหนักได้นั้น เพราะใส่น้ำและแป้งเข้าไปแล้วให้เด็กแยกลูกโงที่ใส่น้ำและใส่แป้งออกจากกัน
10.เศษส่วน- เลือกเด็กมา 3 คน ให้ลูกโป่ง 9 ลูก โดยให้เด็กแบ่งให้เท่าๆ กัน
11.การทำตามแบบ หรือลวดลาย- ให้เด็กเป่าลมใส่ลูกโป่งให้มีขนาดเท่ากับที่ครูเลือกมา
12.การอนุรักษ์ - ถามเด็กว่าลูกโป่งที่เป่าแล้วกับลูกที่ยังไม่เป่า(โดยนำลูกโป่งที่มีรูปทรงเดียวกัน) มีความจุน้ำได้เท่ากันหรือเปล่า