วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2552

สรุปการเรียนสัปดาห์ที่8

ต่อเนื่องจากแผนโดยอาจารย์ได้ให้ส่วเกมส์ที่อาจารย์ได้ให้แต่ละกลุ่มกลับไปทำและอาจารย์ได้ดูMindMapที่ได้กลับไปแก้ไขโดยที่อาจารย์ได้อธิบายต่อจากเรื่องของสัปดาห์ที่6 โดยได้ยกตัวอย่างของหน่วยไข่ให้ฟัง และได้ให้เพื่อนที่ยังไม่ทำให้ทำส่งเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการเขีนยแผนต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: