วันพุธที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2552

...เพลง(แม่ไก่ ลูกไก่)

กุ๊ก กุ๊กไก่ กุ๊กกุ๊กไก่ แม่ไก่ตัวใหญ่ ลูกไก่ตัวเล็ก
เดินไปทางซ้าย
เดินไปทางขวา
เดินไปข้างหน้า
แล้วก็เดินไปด้านหลัง
กุ๊ก กุ๊ก ไก่ กุ๊กกุ๊กไก่

ไม่มีความคิดเห็น: