วันพุธที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2552

....นิทานเรื่องลูกไก่ 6ตัว

แม่ไก่ตัวหนึ่ง มีลูกน้อย 6ตัว วันหนึ่งแม่ไก่อยากทดสอบปัญญาของลูกๆ แม่ไก่จึงเอาหนอนมาให้ 9 ตัว โดยที่แม่ไก่มีข้อแม่ว่าให้แบ่งให้เท่าๆกันและห้ามทะเลาะกันถ้าเกิดทะเลาะกันเมื่อใดก็จะถูกทำโทษ
จากนั้นลูกไก่ทั้ง 6 ตัวเมื่อได้รับหนอนมาก็มานั่งประชุมกัน ว่าจะทำอย่างไร โดยที่
ลูกไก่ตัวที่ 1ได้เอ่ยออกมาว่า "ข้าเป็นพี่ใหญ่ข้าต้องได้มากที่สุด"
ลูกไก่ตัวที่2จึงพูดออกมาว่า "เราเกิดตามหลังพี่ใหญ่เราควรได้น้อยกว่าพี่ใหญ่นิดนึง"
ลูกไก้ตัวที่5ซึ่งมีความเป็นธรรมและไม่ยอมใครอยู่แล้ว ถึงแม้จะเป็นน้องก็ตาม จึงเสนอออกมาว่า"ให้แบ่งหนอนคนละ1ตัวก่อนแล้วที่เหลือให้จับคู่กันแล้วแบ่งหนอนคู่ละหนึ่งตัวเพื่อได้แบ่งคนละครึ่งก็จะได้เท่ากับคนละ1ตัวครึ่ง"
หลังจากลูกไก่ตัวที่5พูดจบลูกไก่ตัวที่3,4,และ6ก็มีความเห็นที่ตรงกันจึงได้ข้อสรุปออกมาตามลูกไก่ตัวที่5
เมื่อลูกไก่ทั้ง6ตัวได้ข้อสรุปอย่างนั้นจึงรีบวิ่งไปหาแม่และเล่าให้แม่ฟัง
แม่จึงมีความพอใจในความคิดของลุกๆทั้ง6มาก จึงพูดกับลูกๆว่า"แม่ภูมิใจในตัวลูกๆมากที่ใช้ปัญยาในการแก้ปัญหาโดยที่ไม่ใช้กำลังในการตัดสิน"
จบค่ะ......

ไม่มีความคิดเห็น: