วันพุธที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2552

หลักการสอนคณิตศาสตร์


  1. การจัดหมวดหมู่

  2. ความสัมพันธ์เกี่ยวกับระยะ

  3. การเรียงลำดับ

  4. ความสัมพันธ์เกี่ยวกับเวลา

  5. รูปทรงและเนื้อที่

  6. การวัด

  7. การหาค่าปริมาณ

  8. การนับ

  9. การจับคู

  10. มิติสัมพันธ์

ไม่มีความคิดเห็น: